Forside Kalender Information Info til andelshavere Interesseliste Om Trægården Historien

Info til andelshavere

Bank

Hvis man skal sende foreningen penge, så er vores konto nr 6482-0002906910.

Bytte af lejlighed (§14.2 B)

2 andelshavere kan vælge at bytte lejlighed indbyrdes.
Det betrages i så fald som 2 handler, med vurdering m.m.

Bytte af lejlighed (§14.2 C)

Man kan bytte sig til en anden lejlighed, hvis der bliver én ledig.
Man skal på forhånd melde til AB's bestyrelse, hvilke lejligheder man evt. er interesseret i (bestemt etage, opgang eller lignende).
Tildeling sker ved lodtrækning.
Har man ikke meldt sig, går vi ud fra, at man ikke er interesseret i at bytte.
I forbindelse med bytte kan man have et overlap på max 3 mdr, hvor man sætter den nye lejlighed i stand, men bebor den gamle.
I den periode betales boligafgift begge steder.

CVR

Vores forening har nummer 35901884.

Forandring inde i lejligheder (§10)

Udfyld formular her.

Garager

Når en garage bliver ledig, skriver vi til alle andelshavere via ProBo.
Der trækkes derefter lod mellem dem, der melder sig.
Prisen er 540 kr pr måned fra 1-10-2023. Klik for at se kontrakten.

Generalforsamling (§23.2)

Den årlige generalforsamling er senest i maj.
Indkaldelse sker via de e-mail adresser som er registreret i ProBo.

Officielle dokumenter

Se under ProBo.

Primær venteliste (§14.2 D)

Hver andelshaver kan sætte én person (eller ægtepar) på ventelisten til en ledig andelsbolig.
Man skal henvende sig til bestyrelsen, hvis man vil sætte én på listen / skifte navnet ud.
Det er vigtigt, at man oplyser om pågældende er aktivt søgende eller passiv (dvs. først interesseret på et senere tidspunkt).
Den nye kommer altid nederst på listen, opført med tidspunkt for optagelse.

Når du på denne måde sætter nogen på ventelisten, så bedes du på forhånd vise dem rundt i huset, så andre ikke skal gøre det.

ProBo

Dette er vores fælles administrative system, med en række funktioner, herunder dokumentarkiv.
Det kan findes på dette link.
Hvis man ikke er oprettet som bruger, kan man bede bestyrelsen om en invitation.

Revisor

Grant Thornton reviderer vores regnskab.

Salg af andel

Hvis man vil sælge sin andel, så følg denne vejledning:

1) Kontakt Gagatek ang. at få lavet en el-attest (§15.4) og få evt. fejl udbedret.

2) Kontakt Lenart Jørgensen (4032-3287) ang. at få lavet en VVS-attest (§15.4) og få evt. fejl udbedret.
Regningen for selve attesterne skal sendes til Boelskifte, hvorimod man selv betaler for udbedringer af fejl.

Man må gerne anvende andre autoriserede håndværkere end Gagatek og Lenart, hvis man ønsker det.

Udbedringer af fejl kan tage tid, så start gerne i god tid

3) Login i ProBo og brug funktionen "Sælg din andel".
Herefter aftales møde med vores vurderingsmand fra Botjek.
Man skal før mødet have styr på evt. forbedringer i lejligheden og bilag i den forbindelse.
Ligeledes skal attester for el og vvs fremlægges.
Forbedringer afskrives over 10-20-30 år, afhængig af typen.

Husk samtidig at skrive til bestyrelsen:
4) Om du ønsker at gøre brug af §14.2 A), dvs. salg til nærmeste familie.
5) Alternativt hvilken overtagelsesdato man ønsker ved salg via venteliste.

Man skal regne med, at der går op mod 3 måneder fra man starter med pkt 1 til overtagelse kan finde sted.
Sælger man til familie kan det dog gå hurtigere.
I sommerferien kan det derimod tage længere tid.

Udlæg

Hvis nogen har lagt penge ud på vegne af andelsboligforeningen og efter aftale, så skal man scanne regningerne i PDF format
og sende dem til 35901884@ejendomsfaktura.dk med oplysning om eget kontonr. Derefter godkender bestyrelsen dem - måske!.

Vedtægter

Se i ProBo.