Forside Kalender Information Info til andelshavere Interesseliste Om Trægården Historien

Praktisk information for beboerne


Herunder findes en række praktiske informationer som supplement til husorden.

Emner mærket med en (*) er også omtalt i husorden.

Administration

Andelsboligforeningen har en aftale med Boelskifte Administration.
De varetager administrationen af Trægården på vegne af foreningen.
Dette omfatter bl.a. betaling af regninger, opkrævning af husleje/boligafgifter, lejemål, juridiske emner, køb og salg af andelslejligheder m.v.
Kontaktpersonen hos Boelskifte er Marianne Jensen, som kan kontaktes på maj@boelskifteadm.dk eller telefon 3816-0616 (man-fre, 10-12 og 13-15).

Affald (*)

Affaldet skal fra 1. maj 2022 sorteres i følgende fraktioner:

- Glas
- Papir/karton/pap
- Plast og mælkekartoner
- Metal
- Mad
- Tekstilaffald
- Rest-affald
- Farligt affald (herunder batterier, elpærer)

Kommunens detaljerede vejledning kan læses her.

Det hele kan afleveres i de respektive containere nord for ejendommen.

Bioposer til madaffald kan hentes under trappen i opgang 5. De er kun til madaffald.
Her kan ligeledes findes røde poser til tekstiler.

Beboerlokale + køkken (*)

Udlejer er Helle Faber og Henning Larsen.

Prisen er 200 kr og er for én dag. Det er kun til private formål.
Lejekontrakten kan ses her.

Til åbne, fællesarrangementer koster det ikke noget at bruge lokalet.

Beboerrepræsentation

Lejerne har etableret en beboerrepræsentation.
Det er følgende i 2024: Anne, Frede og Ove C.

Bestyrelsen

Andelsboligforeningens generalforsamling vælger en bestyrelse til at varetage foreningens interesser.
Formanden kan kontaktes på kontakt@ab-traegaarden.dk
Hele bestyrelsen på bestyrelse@ab-traegaarden.dk
Man kan se den aktuelle bestyrelse i ProBo.

Blæsevejr

Det kan blæse rigtig meget på altaner og terrasser, særligt i højden.
Man skal derfor være opmærksom på, hvad man opbevarer derude.
Selv havemøbler kan være i farezonen!

Cykelkældre (*)

Der er 2 cykelkældre. Den store, indvendige i nord og den lille med egen indgang i syd.
Med jævne mellemrum laves der oprydning.
Der gøres opmærksom på dette via e-mail, opslagstavler og hjemmeside 4 uger før det finder sted og ”herreløse” cykler fjernes.

Ejendomsinspektør

Andelsboligforeningen har en aftale med firmaet Forenede om udførelse af opgaver på ejendommen.

Carsten Lassen: 6010-8651, man-fre fra 8-16. E-mail: carl@forenede.dk
Forenede har døgnvagt på 6010-8666, hvis der er akut behov udenfor normal arbejdstid.
Ovennævnte oplysninger findes også på opslagstavlerne i opgangene.

Elevatorer

Der skal hoveddørsnøgle til at køre ned i kælderen.
Der er alarmknap i elevatoren med kontakt til alarmcentral 24 timer i døgnet.

Vær opmærksom på, at elevatorerne kan stoppe uden for niveau med dørtrinnet.
Dvs. der kan være en kant op/ned på 1-3 cm når du træder ind i elevatoren.

Facebook

Vi har en gruppe på Facebook ("Trægården, Roskilde"), hvor man kan melde sig ind.
Den er kun for nuv. beboere.

Flagstang (*)

Flaget er i postkassen ved bagudgangen i kælderen.
Man kan låne en nøgle til denne hos flagudvalget, hvis man vil flage.
Flagudvalget er:
Anne Lassen, nr. 6, 1tv
Heine Jeppesen, nr. 7, 5tv
Uffe Kousgaard, nr. 9, 2th

Udvalget sørger for at flage på følgende dage:
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag
Kongens fødselsdag (26/5)
Grundlovsdag (5/6)
Mindedag for udsendte og faldne soldater (5/9)

Forsikring

Vi har tegnet en arbejdsskadeforsikring, som dækker alle beboere (også lejerne) i ejendommen, når de laver mindre småreparationer, havearbejde og lign.

Hjertestarter

En hjertestarter er placeret ved ejendommens kælderskakt i syd (tættest på Klostervang).

Hobbyrum (*)

I hobbyrummet findes også et lille bibliotek, hvor alle kan aflevere bøger, film og musik der kan lånes af andre. Men ingen VHS-bånd.

Hække

Bor man i stueetagen, er man selv ansvarlig for at klippe hækkene på indersiden og ovenpå. Ydersiden står Forenede for.

Indvendig vedligehold

Tips til vedligehold inde i lejliheden:
- når der er lukket for varmen fra ca. sidst i maj, så sæt termostaterne på max. Dermed sikrer man sig, at de ikke sætter sig fast i lukket position.
- åbn/luk for afbryderhanerne til koldt og varmt vand én gang om året. Dermed sikrer man sig, at de ikke gror fast.
- smør hængsler m.m. på vinduer og altandøren med f.eks. Caramba eller WD-40.

Internet

Hurtigt internet fra Parknet er tilgængeligt i alle lejligheder.
Altid inkluderet for andelshavere.
En option for lejere (53 kr/md)

Julefrokost

Der holdes normalt fælles julefrokost for alle beboere en hverdagsaften i december.

Kabel-tv

Som udgangspunkt har alle Yousee's grundpakke som betales sammen med huslejen / boligafgiften.
Hvis man ønsker mellempakke / fuldpakke / bland-selv, så skal man selv henvende sig til Yousee.

Grundpakken er ikke obligatorisk. Man skal meddele til administrationen, hvis man ikke ønsker denne.

Kælderrum

Der er ét kælderrum til hver lejlighed.

Nøgler

Man kan købe ekstra kopier af hovednøglen hos bestyrelsen.
Dette er eksakte kopier, fremfor dem man kan købe hos f.eks. Skottens hælebar.

Redskabsrum (*)

Der er en del haveredskaber, som man kan anvende hvis man vil holde blomsterbede m.m. i ekstra pæn orden.

Rygning (*)

Generelt opfordres til, at alle rygere tager hensyn til naboerne.
Andelshavere, som er flyttet ind efter 30-6-2021, må kun ryge på altanen.

Røgalarm

Vi anbefaler alle at have mindst én røgalarm.
Andelshavere, som er flyttet ind efter 30-6-2018, er forpligtet til dette, jvfr. vedtægterne.

Skader

Skader som påføres fællesarealer og/eller fællesejendom skal repareres og bringes tilbage til den oprindelige stand for skadevolders regning.

Snerydning

Roskilde Ejendomsservice står for snerydning / saltning.

Trapper

Bliver vasket i ulige uger.

Trægården II (Frederiksborgvej 38A-D)

Vi deler parkeringsplads, snerydning og tørrestativ naboerne i Trægården II.

Tørrerum (*)

Der er 4 tørrerum i kælderen og et udendørs tørrestativ.
Der er tøjklemmer til rådighed. Du må meget gerne bruge bøjlerne, fordi tøjet så fylder mindre og tørrer hurtigere.

Vaskemaskiner og tørretumbler

Tørretumbleren er placeret i kælderen ved opgang 6.
Vaskemaskine 2 er placeret i rummet ved siden af tørretumbleren.
Vaskemaskine 3 og 4 er placeret i kælderen ved opgang 8.

Vaskemaskiner 2 og 4 kan reserveres på skærmen i kælderen (ved tørretumbleren), på internettet eller via en app.
Vaskemaskine 3 og tørretumbleren kan ikke reserveres, så her er det først til mølle.

Internet: e-vaskeri
Eller installer Nortec app'en på din SmartPhone (Apple eller Android).

Der kan vaskes mellem 7 og 21 på hverdage og mellem 9 og 21 i weekender/helligdage.
Vaske- og reservationssystemet sikrer, at du ikke kan starte en vask som slutter efter 21:00.
Når en reservation ikke er startet indenfor 20 min, sletter systemet reservationen og vasketiden kan overtages af andre.
Der kan maksimalt reserveres 2 perioder af gangen.

Prisen for en vask som betales over huslejen med vaskebrikken er:
8 kr for 30 grader
10 kr for 40 grader
12 kr for 60 grader
14 kr for 95 grader
Prisen for tørretumbler er 40 kroner pr. time.
Alle har fået udleveret en vaskebrik. Ekstra kan tilkøbes for 50 kr hos bestyrelsen.

Du skal selv medbringe vaskepulver.

Man kan følge med i sit forbrug på betjeningspanelet i kælderen, på internettet og i APP’en.

Vinduer

De sidehængslede vinduer (bagsiden af bygningen) har en bremsefunktion.
Denne er ikke kraftig nok til at holde i stærk blæst.
Man skal derfor holde vinduet lukket eller benytte/montere en krog.
Skader på vinduet er for egen regning.


Emner mærket med en (*) er også omtalt i husorden.