Forandringer af lejlighed i Trægården

Jævnfør §10 i vedtægterne skal forandringer i lejlighederne meldes til bestyrelsen, som derefter har 3 uger til at komme med evt. indvendinger.

Vi skelner mellem vedligeholdelse og forandringer.
Det er kun forandringer, som skal meldes til bestyrelsen.
Til gengæld er der også projekter, som falder helt udenfor.

Her er eksempler på alle 3 slags projekter:

Vedligeholdelse: (§9)
 • Udskiftning af indvendige døre
 • Udskiftning af vindueskarme
 • Udskiftning af indmad og låger i indbyggede skabe
 • Udskiftning af gulvbrædder
 • Udskiftning af toilet eller håndvask
 • Udskiftning af radiatorer

  Forandringer: (§10)
 • Fjerne vægge, jvfr. dokument i ProBo > Dokumentarkiv > Diverse > Bærende_Vægge (kræver derudover byggetilladelse fra kommunen)
 • Afblænding af den ene af 2 døre mellem entré og stue/kammer
 • Sænke lofter i entré og badeværelse, se nærmere her
 • Udskiftning af hele køkkenet
 • Tilslutning af emhætte til afblændet aftrækskanal
 • Udskiftning af hele badeværelset
 • Etablering af gulvvarme / håndklædetørrer
 • Erstatte badekar med bruseniche
 • Flytning af radiator
 • Fjerne radiator

  Følgende er hverken vedligeholdelse eller forandring og kræver bestyrelsens godkendelse:
 • Udskiftning af dør til egen lejlighed
 • Udskiftning af dørtelefon
 • Udskiftning af vinduer / glas / altandør
 • Ændringer af altan/terrasse i det hele taget
 • Ændring af hækkens højde
 • Montering af udluftning til bagsiden af huset

  Er man i tvivl, så spørg hellere en gang for meget.

  Noter:

  1) Planlagt / ikke akut nedlukning af vand og el skal varsles skriftligt til de berørte lejligheder senest 1 uge før.
  El må kun afbrydes, når der er dagslys.

  2) Ved tilslutning af emhætte til trækkanalen, skal man teste, at der er tilsluttet til den rigtige kanal, INDEN der lukkes af og madlavning begynder.
  Dette er for at sikre, at vi ikke får mados de forkerte steder i bygningen.
  Test-metoden skal oplyses til bestyrelsen på forhånd.
  Placering af trækkaneler kan ses her med rødt.

  3) Fjernvarmen må ikke anvendes til gulvvarme, da vi har et 1-strenget system, som ikke er egnet til det.
  Man skal bruge et el-baseret system.

  4) Udskiftning af radiatorer må primært kun ske udenfor fyringssæsonen, medmindre det er akut eller man har stophaner på tilslutningsrørene.
  Dette er for at minimere risikoen for luft i rørene, som giver mange driftsforstyrrelser.
  Montering af evt. stophaner er for egen regning.
  Men inden man spilder penge på udskiftning, så læs dette.

  5) Ændring i radiatorer kræver altid, at man kontakter Brunata for at få varmemåleren til at virke korrekt eller helt udskiftet.
  Dette er for egen regning.

  6) Telefonledninger ("kobberet") løber gennem de enkelte lejligheder og til dem ovenpå.
  Man må ikke afbryde disse ifm. evt. arbejder i lejligheden.
  Uanset om man tror, at overboerne anvender dem eller ej.

  7) Den lodrette ledning fra det tidligere kabel-TV-anlæg ("sløjfeanlæg") må gerne fjernes.
  Den går direkte fra lejlighed til lejlighed, i modsætning til det nyere anlæg, som er placeret i opgangen, med stikledninger ud til hver side.
  Hvis man er det mindste i tvivl, så spørg !!

  8) Der er "relinet" på stykket mellem faldstammen og gulvafløbet på badeværelset.
  Hvis man ønsker at ændre på dette, skal VVS'eren kontakte Proline for at sikre, at arbejdet udføres korrekt, så vandtætheden er intakt.


  Udfyld formularen nedenfor og bestyrelsen behandler sagen hurtigst muligt.

  Navn:

  Lejlighed:

  Beskrivelse af projekt:

  Skal der laves VVS-ændringer, som kræver autorisation?

  Skal der laves el-ændringer, som kræver autorisation?


  Læs her om VVS og el og vær i den forbindelse opmærksom på §10.3 i vedtægterne.

  Man kan blive pålagt at dokumentere at f.eks. el og vvs-arbejde er udført korrekt.